Aardwarmte winning

 
Aardwarmte
 

Enkele aardwarmtesonde

 

Aardwarmte word “gewonnen“ om te kunnen verwarmen in woningen of andere gebouwen .

 
De warmte word uit de aarde gehaald op 2 manieren
 

a) Oppompen van water:

Door een waterbron te maken. Men pompt dit water dat een bijna constante temperatuur heeft van 11 graden Celsius door een warmte wisselaar die uiteindelijk 45 graden af geeft.

Men heeft vloerverwarming nodig omdat radiators een hogere temperatuur nodig hebben.

Dit water word weer teruggepompt in de aarde met een resttemperatuur tussen 5 en 7 graden.

Het is begrijpelijk dat de retourbron een stuk van de pompput vandaan geboord dient te worden en liefst stroom afwaarts.

 

Dit wil zeggen: Grondwater stroomt meestal richting een rivier, vandaar stroom afwaarts ten opzichte van de pompput daar anders het koude water weer opgepompt zou worden en het rendement steeds lager word.

 

Voordeel van deze methode: Goedkoper als sondes of aardlussen ( minder boormeters ) hoger rendement omdat er steeds vers water word aangevoerd.

 

Nadeel van deze methode: Indien het water veel ijzer, mangaan, kalk en/ of andere mineralen bevat kan door het oxideren hiervan de installatie en de retourbron gaan dichtzitten of zelfs aangevreten worden .

 

b) Plaatsen van sondes of lussen d.m.v. Boren :

Men boort een gat tot op de gewenste diepte en laat hier een sonde of aardlus zakken. Dit zijn hdpe slangen die door een soort bocht oftewel lus met elkaar doorverbonden zijn. Hierdoor vloeit water met daarin glycol ( net als koelvloeistof of antivries ) door. Als het ware koelt men de aarde en geeft de warmte boven af, in principe dezelfde werking als een koelkast in Uw keuken !

Het is een gesloten systeem , er vind dus geen vermenging met grondwater plaats .

Het boorgat word weer netjes aangevuld met grind en daar waar nodig aangevuld met klei-afdichtingskorrels.

Indien er veel kleilagen in de bodem voorkomen kan men de boring ook geheel met een warmte geleidend kleimengsel volgieten. Soms is dit ook verplicht !

 

Bij de berekening van de dieptes moet men er van uitgaan dat de bodem c.a. 50 watt per meter afgeeft. Indien Uw verwarming een vermogen heeft van 10 kw = 10.000 watt moet men dit delen door 50 en men krijgt het aantal te boren meters (10.000 watt gedeeld door 50 = 200 m.)  Dit is natuurlijk globaal en moet door een vakkundige worden berekend. Men kan kiezen voor 2 x 100 m of 4 x 50 m of 3 x 70 m etc . De boringen dienen c.a. 8 m van elkaar verwijderd te zijn, anders ontrekken ze elkaar de warmte.

 

Meervoudige warmtelussen

 

Voordeel van het gesloten systeem : Daar er geen agressief water met het systeem in kontakt komt heeft dit een veel langere levensduur.

 

Nadeel : Duurder en rendement is lager. Je onttrekt steeds aan de zelfde omgeving. De “warmte“ moet door de stroming van het grondwater aangevuld worden. Dit gaan in fijne zand en kleilagen langzaam zodat het bij een lange periode van verwarmen steeds minder rendement geeft.

 
De werking van de warmtepomp gaan we hier op zich niet dieper op in. Tenslotte rest ons nog te vertellen met welke boorsystemen er geboord kan worden. In principe worden open bronnen meestal gepulst maar men kan daar waar de bodem het toelaat ook spoel- of zuigboren. Het gesloten systeem word meestal met spoelboren of zuigboren geplaatst.
 
In moeilijke bodem word er ook wel met sonic drilling gewerkt , hierbij word een buis met hoge frequentie in de bodem getrild. Pulsen is te duur maar word soms gedaan om een grindlaag af te sluiten om zo te kunnen spoel- of zuigboren. Meestal word er dan een pvc mantelbuis geplaatst .