Boringen

 

Boringen voor monstername grondstoffen.

 

Er bevinden zich in de bodem grondstoffen of delfstoffen die gebruikt kunnen worden in de bouw en/of industrie.
In Nederland denken we dan niet aan waardevolle ertsen maar aan b.v. Klei voor de keramische industrie of zand/ grind voor de bouw , mergel voor de cement industrie , zilverzand voor de bouw en voor particulier gebruik.

Wat wij doen is deze grondstoffen opsporen d.m.v. verkennende boringen met monstername ( er word b.v. Iedere meter een monster genomen , verder word er een beschrijving gemaakt van de bodem opbouw .

Bodem monsters kunnen in zakken , emmers en dergelijke worden gedaan , dit zijn zogenaamde geroerde monsters omdat ze gemengd zijn , de monsters worden meestal per meter genomen. Men kan ook nog ongeroerde monster nemen met onder andere steekbussen , men slaat een bus in de laag waarvan men een monster wil nemen , het monster zit ongemengd in de bus en moet met een speciaal apparaat worden uitgedrukt , deze bemonstering is arbeidsintensief en duur . Verder kent men nog bemonstering d.m.v. Kernboren , dit is alleen voor harde lagen zoals zandsteen of mergel,

men boort een soort betonboor in de laag en heeft een vaste prop die we de kern noemen, deze methode is nog arbeidsintensiever dan steekbussen en dus nog duurder.

 

 

Boormethodes :

 

a) avegaar boren : er word een spiraal boor in de bodem geboord en dan eruit getrokken om het monster er vanaf te halen, deze methode kan alleen in droge zand / grind bodem of in taaie klei/ leem bodem worden toegepast .

 

b) Pulsboren ( verbuisd ) : In de watervoerende zand /grindlagen kan men met een puls bemonsteren , dit is een soort zuiger die de monster “opzuigt “

 

c) Bij beide bovenstaande methodes kan men nog steekmonsters nemen of kernen zoals geheel boven beschreven

Andere methodes zoals spoelboren en zuigboren zijn onnauwkeurige methodes en daarom niet zo geschikt.

 

 

Boringen voor bemonstering en/ of profielbeschrijving t.b.v. Funderingstechniek , infrastructuur en wegenbouw

 

Evenals voor grond / delfstoffen kunnen we ook grondmonsters nemen om vast te stellen hoe de bodemopbouw en daarmee de stabiliteit van de bodem vast te stellen voor funderingen , paalfundering en andere bouwconstructies.
 
Vaak worden boringen uitgevoerd ter controle van sonderingen vooral als enkele sonderingen afwijken , men wil dan zo achterhalen waarom deze afwijken . ( sondering is een druk proef om de vastigheid van de bodem vast te kunnen stellen en zo te achterhalen op welke vaste laag een heipaal of fundering paal gezet kan worden )
 
 
 
Ons bedrijf kan alle bovengenoemde monsternames en boormethodes uitvoeren