Diensten en Producten

 

 

Hans Bolten grondboringen in Swalmen (nabij Roermond) biedt u de volgende diensten aan :

 
 
 

1. Waterbronnen: ook wel waterputten of beregeningsputten genoemd voor o.a. :

tuinberegening, landbouwberegening, brandweerputten, koelwaterbronnen en drinkwatervoorziening.

 klik voor meer info

 

2. Boringen: t.b.v. bodemmonster opname en bodemprofielbeschrijving voor o.a.:
Delfstoffenwinning (klei, zand, grind, zilverzand etc.) funderingstechniek en milieuonderzoek.

klik voor meer info

 

3. Milieutechnische boringen: t.b.v. plaatsen peilbuizen, monster opname en saneringsbronnen.

klik voor meer info

 

4. Infiltratie en retourbronnen: voor o.a. Regenwaterafvoer, koelwater retour, warmtebronnenretour bronnen, bronbemaling retourbronnen etc.

klik voor meer info

 

5. Aardwarmte winning: wij boren en retourputten voor open systeem aardwarmtewinning en boren ook sondes of aardwarmte lussen voor gesloten systemen,
voor Uw verwarming om Uw huis zo ecologisch en economisch mogelijk te verwarmen.

klik voor meer info

 
6. Pompinstallaties, pompputten en beregeningsinstallaties: we kunnen in samenwerking met diverse gerenommeerde bedrijven Uw beregening of pomp op maat leveren