Infiltratie en Retourbronnen

 

Infiltratie of verticale drainage

 

Infiltratie of verticale drainage :

Met infiltratie bedoelen wij het in de bodem terug voeren van water , dat kan afkomstig zijn van : overtollig regenwater , koelwater , retour water van warmtebronnen etc.

Er zijn 2 hoofd soorten infiltratie : verticale en horizontale. Ons bedrijf houd zich hoofdzakelijk bezig met verticale drainage in de bodem d.m.v. Verticale boringen

 

De verticale infiltratie of retourbron :

We onderscheiden hier de infiltratie bron en de retourbron.

 

Infiltratiebron :

We maken een infiltratie om overtollig hemelwater af te voeren in de bodem of om zogenaamd hangwater , water dat blijft hangen op een ondoorlatende laag, af te voeren.

Dit kan vaak een vochtige of zelfs natte kelder veroorzaken of een drassige natte tuin, er worden dan verschillende gaten geboord om dit op te lossen.

We boren een gat in de bodem tot we een laag aangeboord hebben waar we water in kunnen infiltreren.

Deze laag dient zo grof mogelijk te zijn, liefst grind of grof zand, fijn zand gaat ook maar dan dienen er meer gaten geboord te worden.

In klei of leem lagen of andere compacte lagen kunnen we zeer weinig of geen water infiltreren.

We kunnen droog boren , met avegaar ( spiraal boor ) of verbuisd pulsen.

Avegaar boren gaat alleen in droge bodem, evenals handmatig met een handboor of ook wel edelman boor genoemd.

Pulsen kunnen we ook onder grondwaterpeil.

Het is een misverstand dat men onder grondwaterpeil niet kunt infiltreren of retour pompen kan.

Als het gat geboord is kan men het gat opvullen met gewassen grind , als dit dichtslibt kan men dit slecht schoonmaken.

Er zal dan waarschijnlijk opnieuw moeten worden geboord.

De andere mogelijkheid is dat men net als bij een waterbron of een retourbron een filterbuis inbouwt en rondom grind giet.

Het infiltratie water word in het filter gedeelte geleid. Indien dit ooit dichtslibt kan met dit weer schoon, dus open krijgen.

Er zijn hiervoor meerdere methodes, pulsen, borstelen, met waterdruk persen etc.

Vaak graaft men tegenwoordig kratten in de bodem waarin zich het regenwater verzamelen kan alvorens het dan in de bodem kan lopen, men heeft zo een buffer bij hevige regen en onweersbuien.

 

De retourbron :

Een retourbron word gemaakt om grotere hoeveelheden water weer terug in de bodem te voeren. Zoals bv. koelwater, water opgepompt voor een warmtepomp etc.

Het retourneren heeft ook een constanter karakter.

Bij infiltratie gaat alleen water retour als er aanbod is ( bv regen ). Bij  koeling komt een constante hoeveelheid water retour. Dit kan een continue proces zijn, 24 uur per dag.

 
 
De opbouw en boorwijze van een retourbron is hetzelfde als bij een waterbron ( zie 1 onder diensten en producten ).