nl

Milieutechnische boringen

 

Boringen voor milieu onderzoek

 

We kennen doeleinden waarom voor milieuonderzoek geboord word :

 

a ) Nemen van bodemmonsters voor : controle van de bodem ( bv voor het verkrijgen van een bouwvergunning , Ap04 protocol indien men grond wil afvoeren ) of traceren van vervuilde bodem op een verdachte locatie ( tankstations , chemische wasserijen etc ) of om de mate en verspreiding van te reeds bekende bodemvervuiling op te sporen en in kaart te brengen.

 

b ) Plaatsen van peilbuizen :

Het doel hiervan is het controleren van waterstanden of controle van de waterkwaliteit.

Daarbij kunnen we het water onderzoeken of het geschikt is om te gebruiken ( drinkwater, beregening ,warmtewinning etc ) of we hunnen ook onderzoeken of het grondwater vervuild is of niet.

De peilbuis is eigenlijk een kleine waterbron met een diameter van 25 mm tot ook wel 125 mm diameter.

Meestal word de peilbuis afgewerkt met een straatpot of een beschermkoker , daar ze zich meestal daar bevinden waar ook verkeer is, en men ze vaak voor langer gebruik plaatst.

 

c ) Boren voor onttrekking van en/of  retour bronnen tbv. Bodemsanering :

We boren bronnen zoals een waterbron om vervuild water op te pompen en door een waterzuivering te pompen , ook kan men injecteringsbronnen boren om een bepaalde vloeistof of bacteriŽn aan het vervuilde grondwater toe te voegen.

Retourbronnen worden geboord om het gezuiverde water weer in de bodem terug te voeren.

Milieutechnische boringen worden meestal met behulp van avegaarboren ( bodemmonstername ) of pulsboring ( bodemmonsters en/ of plaatsen peilbuizen ) of holle avegaar boor ( peilbuizen ) uitgevoerd.

Voor bodemsanering word ook wel gebruikt gemaakt van zuigboringen.

Voor bemonstering en peilbuizen zijn zuig -en spoelboringen niet geschikt omdat daarbij vermenging van de bodem en het water ontstaat en daardoor de diepere lagen ook vervuild kunnen raken en dus geen objectief beeld van de situatie kan worden gegeven .

 

 

Wij kunnen voor alle bovengenoemde doeleinden boren , wij leveren echter geen rapportages of resultaten en laboratorium onderzoeken af.