Waterputten en Beregeningsputten

 

 
Wij boren praktisch alle soorten waterbronnen voor vele doeleinden. Alles volgens de richtlijnen van de Brl 2006 en zijn hiervoor ook gecertificeerd.
 
In Nederland worden praktisch geen waterputten meer gegraven. Dit was een gebruik dat de Romeinen toepasten. Door de introductie van moderne boormethodes en het gebruik van filterbuizen is dit niet meer rendabel. Er kunnen door de moderne boormethodes ook geen grote gebieden meer ontrokken worden.
 
 
Waterbron of waterput : een waterbron is een gegraven of geboord gat in de aarde al dan niet ondersteund door een gemetselde put of een filterbuis met stijgbuis.
 
De geboorde waterbron: deze kan handmatig of mechanisch geboord worden , handmatig pulsen gebeurd nog sporadisch bij particulieren of voor peilbuizen , er kunnen geen grote dieptes en diameters bereikt worden.

Mechanisch boren : hier onderscheiden we diverse systemen die ook nog eens vaak gecombineerd kunnen worden :

a) Pulsen: ( verbuisde boring waarbij gemiddeld niet dieper als 50 m bereikt kan worden )geschikt in grindhoudende bodem

b) Spoelboren: meestal onverbuisde boormethode waarbij een boorbeitel ronddraait en met waterdruk het materiaal naar boven word bevorderd, de druk van het water houd het boorgat open, alleen in zand of klei bodem

c) Zuigboren: ( onverbuisde boring waarbij een boorbeitel het gat maakt en het materiaal door de boorstangen naar boven word gezogen , het gat word weer door waterdruk open gehouden ) geschikt voor zandlagen waarin ook grind voorkomt

d) Luchtlift: in combinatie met 2 en 3 om op grotere dieptes het losgeboorde materiaal sneller en beter naar boven te bevorderen, word ook met hamerboren in rotshoudende bodem gebruikt

e) Hamerboren: deze methode word meestal in vast gesteente gebruikt

f) Kernboren: deze methode word in vast gesteente of vaste lagen gebruikt , ook voor monstername, lijkt op een betonboor, dure en omslachtige methode

 

 

Opbouw van een waterbron / put:

Eerst word het gat met een van de bovenstaande methodes geboord tot de gewenste diepte ( afhankelijk van de bodemgesteldheid en gewenste capaciteit )

 

Dan word een filterbuis ( gegleufde buis ) naar beneden gelaten gecentreerd in het boorgat en verlengd met een stijgbuis( zonder sleuven ) vervolgens word om de filterbuis gezeefd en gewassen filtergrind gegoten die het zand moet tegenhouden zodat er alleen schoon  helder water door de filterbuis omhoog gepompt kan worden.

Vervolgens word boven het filter nog een kleiprop van zwel-kleikorrels geplaatst en ook in eventueel ondoorlatende lagen zoals klei worden deze korrels gegoten om deze lagen weer af te dichten om vervuiling van boven tegen te gaan.

Vervolgens word de rest van het boorgat met vulgrind dicht gemaakt

 

 

Doorsnede van een waterput met een dompelpomp (onderwaterpomp)

Indien dit alles is geschied word de bron schoon gepompt , alle zanden en andere zwevende deeltjes worden uit de bron en het filtergrind en de omliggende lagen gepompt , tevens worden er metingen verricht om de capaciteit van de bron te bepalen. De boormeester heeft van de bodemopbouw een zogenaamd boorprofiel opgetekend , hiervan word een complete boorbeschrijving met waterstand etc. opgemaakt, deze word in ons archief bewaard .

Er worden waterbronnen geboord in diverse diameters variŽrend van 32 mm tot wel 600 mm en meer , het materiaal waaruit een bron is gemaakt is meestal pvc , maar kan ook van hdpe , teflon, roestvrijstaal etc. gemaakt zijn , maar voor normale doeleinden word pvc gebruikt , daar de andere materialen veel duurder zijn.

Tenslotte : waterbronnen worden voor veel doeleinden geboord. Irrigatie voor land en tuinbouw, tuinbesproeiing voor particulieren, brandweerputten (blusvoorziening brandweer) industriewater, drinkwater, koelingen, warmtewinning, drainage.